Ogłoszenie konkursu Działaj Lokalnie 2022

Stowarzyszenie Inkubator Kreatywności Społecznej oraz Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłaszają Lokalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Działaj Lokalnie 2020” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, w terminie: od 31 maja 2022 do 30 czerwca 2022 roku.

W ramach Programu „Działaj Lokalnie 2022” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego.

Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych z gmin: miasto Stoczek Łukowski, gmina Stoczek Łukowski, Krzywda, Wola Mysłowska, Adamów, Borowie, Wodynie, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

W ramach konkursu przewidziane jest przyznanie dotacji na projekty, realizowane przez organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, które:

1) zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,

2) wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,

3) mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty   i rozsądne koszty realizacji, przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,

4) będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,

5) będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

6) przewidują działania zmniejszające negatywne skutki epidemii. Negatywne skutki mogą dotyczyć różnych obszarów, np. edukacji, sportu, kultury, zdrowia, aktywności społecznej. Mogą też dotyczyć różnych form społecznego zaangażowania, np.: konieczność zastąpienia działań edukacyjnych ze świata realnego, przeniesienia ich do przestrzeni online.

7) będą finansowane działania akcyjne i jednorazowe, ale wyłącznie zmniejszające negatywne skutki epidemii

Termin składania wniosków: od 31 maja 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.

Czas trwania projektu: min. 3 miesiące – max. 6 miesięcy.

Łączna pula przeznaczona na granty55 000,00 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy).

Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu: 6 000 zł

Okres realizacji projektu: od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r.

Wnioski należy składać wyłącznie za pośrednictwem GENERATORA WNIOSKÓW, który dostępny jest  na stronie www.system.dzialajlokalnie.pl,

W konkursie nie należy składać wersji papierowych wniosku. Data złożenia wniosku jest jednoznaczna z datą złożenia go w generatorze.

Dane kontaktowe:

Stowarzyszenie Inkubator Kreatywności Społecznej, iks.ngo@gmail.com 503 028 322

Konsultacje indywidualne po uzgodnieniu telefonicznym bądź e-mail.

Dokumenty konkursowe w ramach Konkursu „Działaj Lokalnie” 2022

Pliki do pobrania:

regulamin konkursu:

https://drive.google.com/file/d/1Ns7wHyaCoNrnEMYN817AX_ofhnNnGnyG/view?usp=sharing

wzór wniosku:

https://drive.google.com/file/d/1PTRFmUVmCyXtZeheRrnHlX4TeqUpoYwV/view?usp=sharing

Prezentacja na temat konkursu:

https://drive.google.com/file/d/1l76f1SYFu7j9Pvwd7zFIx0sQHe9T2Yoe/view?usp=sharing

Post Author: admin

1 thought on “Ogłoszenie konkursu Działaj Lokalnie 2022

Komentarze są wyłączone.