O nas

Stowarzyszenie Inkubator Kreatywności Społecznej to stowarzyszenie, które powstało w 2013 r. Od początku za cel postawiliśmy rozwój lokalnej społeczności Stoczka Łukowskiego i regionu. Wierzymy, że tak postawiony cel można osiągnąć wieloma ścieżkami, dlatego zrzeszamy członków o różnych zainteresowaniach, pasjach, motywacjach. Łączy nas chęć działania na rzecz innych, pozytywna energia i optymizm. Niemal od początku jesteśmy Ośrodkiem Działaj Lokalnie dzięki czemu rok rocznie możemy przyznawać granty na rzecz rozwoju dobra wspólnego. Jesteśmy ściśle związani z programem „Równać Szanse”, w ramach którego mamy szansę realizować projekty rozwijające kompetencje społeczne młodzieży z małych środowisk takich jak Stoczek Łukowski. Od 2016 r. w partnerstwie z Zespołem Szkół w Stoczku Łukowskim prowadzimy Pracownię Orange, która ma być miejscem rozwijającym umiejętności cyfrowe, a także przestrzenią do aktywności każdego z nas. Jesteśmy również liderem w ramach Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, w ramach którego propagujemy markę „Stoczek Łukowski – Miasto Walki i Oręża”. Zapraszamy do współpracy z naszym stowarzyszeniem wszystkich chętnych i aktywnych mieszkańców naszego regionu. Jesteśmy otwarci do partnerstwa i wsparcia merytorycznego i organizacyjnego ciekawych i ważnych społecznie inicjatyw.