Geocachingowy szlak walki i oręża – film wprowadzający

Zachęcamy do obejrzenia filmu promującego projekt „Geocachingowy szlak walki i oręża”

Projekt „Geocachingowy szlak walki i oręża” współfinansowany był ze środków PROW 2014-2020 otrzymanych przez LGD „RAZEM” na realizację projektu grantowego „Kultywowanie lokalnych tradycji i historii ukierunkowanych na innowacje na obszarze LGD „RAZEM”.

Post Author: admin