Geocachingowy szlak walki i oręża

Nasze stowarzyszenie wdraża kolejny projekt, który ma na celu wzmocnienie turystyki w naszym regionie i jego promocję. Dlatego od pewnego czasu w ciekawych historycznie miejscach ukrywane są tzw. kesze (ang. cache), które należy odnaleźć i wpisać się do specjalnego paszportu. Wszystko odbywa się w ramach ruchu geocachingowego. Więcej informacji na temat zabawy w geocaching można odnaleźć na stronach http://www.opencaching.pl i http://www.geocaching.pl Łącznie na naszym terenie powstanie 50 skrzynek (keszy) pogrupowanych w 5 szlaków tematycznych. Już niedługo więcej informacji o końcowych rezultatach.

Projekt jest realizowany we współpracy z LGD „Razem ku lepszej przyszłości”. Projekt jest współfinansowany ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. Kultywowanie
lokalnych tradycji i historii ukierunkowanych na innowacje na obszarze LGD „RAZEM” realizowanego w ramach
Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czy już wkrótce zostanie ukryta tu skrzynka geocachingowa?

Post Author: admin